Droga Wodna Górnej Wisły, czyli jak utopić miliard złotych

Dzisiaj rzecz o inwestycji, która może dać nam pojęcie na temat tego, jak może wyglądać budowa drogi wodnej E40. WWF Polska opracował raport zatytułowany „Droga Wodna Górnej Wisły. Analiza kosztów i korzyści, stan istniejący i plany dalszego rozwoju”. Wnioski z niego płynące są jednoznacznie. Droga Wodna Górnej Wisły to 72 km odcinek największej z Polskich…

Stopień wodny „Siarzewo” – zagrożenie powraca

W sierpniu wydawało się już, że budowa stopnia wodnego w Siarzewie nie dojdzie do skutku, lub przynajmniej odwlecze się na jakiś czas. Ówczesny Minister Klimatu i Środowiska, Michał Kurtyka, skierował plan budowy stopnia wodnego do ponownego rozpatrzenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Jednakże Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” złożyło do sądu sprzeciw na…

Stan europejskich rzek nie poprawi się do 2027 roku | nowy raport

90% badanych dorzeczy w różnych krajach Europy do 2027 roku nadal będzie w złym stanie, ujawnia nowy raport opublikowany dziś przez WWF i Living Rivers Europe, koalicję sześciu organizacji ekologicznych i wędkarskich. Oznacza to, że kraje te nie osiągną prawnie wiążącego celu Unii Europejskiej, jakim jest przywrócenie zanieczyszczonych wód słodkich w Europie do dobrego stanu,…

Decyzja odnośnie Siarzewa uchylona!

Minister Klimatu i Środowiska uchylił w całości decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla przedsięwzięcia pt. „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka – realizowanego w wariancie Siarzewo”. Organizacje pozarządowe, skupione w Koalicji Ratujmy Rzeki[1], które od wielu lat apelowały o odrzucenie DUŚ, z zadowoleniem przyjmują decyzję Ministra Kurtyki, podjętą wbrew politycznym naciskom. Decyzja oparta na…

Eksperci: Polesie ma ogromny potencjał dla rozwoju turystyki przyrodniczej

Polesie ma ogromny potencjał dla rozwoju zrównoważonej turystyki opartej o wysokie walory przyrodnicze tego regionu – wskazują autorzy eksperckiego opracowania. Przeprowadzili oni analizę dostępnych dokumentów dotyczących sytuacji w tym regionie i przygotowali „mapę drogową”  rozwoju turystyki przyrodniczej na Polesiu. Główne wnioski: Turystyka oparta o walory przyrodnicze Polesia, jeśli będzie prawidłowo rozwijana, ma olbrzymi potencjał dla…

Bug – ostatnia dzika rzeka | prace konkursowe dzieci

Kształtowanie w młodych ludziach miłości do przyrody, wrażliwości na jej piękno oraz świadomości ekologicznej – to jedna z najlepszych rzeczy, jakie możemy zrobić dla świata oraz dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dlatego nasze zielone serca tak bardzo radują się z wszelkich przejawów dziecięcej wrażliwości przyrodniczej i z działań dorosłych, budujących w podopiecznych głęboką troskę o…

Pogłębianie Prypeci – ryzyko skażenia radioaktywnego | The Guardian

Dziś (23.12.2020) w dzienniku The Guardian ukazał się artykuł autorstwa Phoebe Weston, poruszający problem zagrożenia radioaktywnego w związku z budową drogi wodnej E40 i pogłębiania Prypeci w tzw. strefie wykluczenia. Ryzyko skażenia radioaktywnego, na które wskazują naukowcy, jest kolejnym argumentem przeciwko inwestycji w E40. Artykuł został przetłumaczony na potrzeby kampanii „Stop dla drogi wodnej E40”.Oryginalny…

Wyniki 2. edycji konkursu fotograficznego „Temat Rzeka”

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki 2. Edycji konkursu fotograficznego „Temat Rzeka”. Konkurs trwał od 17 lipca do 30 listopada 2020 roku. Tematem były rzeki – Wisła od ujścia do Dęblina, Bug, Wieprz, Tyśmienica i Bystrzyca – ich przyroda, piękno, otoczenie, ludzie w relacji z rzeką. Chcieliśmy, aby uczestnicy spojrzeli na te miejsca, które stają w…

Jeżeli nie droga wodna E40, to co?

W poprzednim numerze „Ptaków”, w artykule „Inwestycja z katastrofą w tle” pisaliśmy o skutkach planowanej budowy drogi wodnej E40. OTOP, jako organizacja przyrodnicza, zwraca szczególną uwagę na głęboką dewastację środowiska, która będzie jej efektem. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej forsuje jednak tezę o ekologiczności transportu śródlądowymi drogami wodnymi. Nie ulega wątpliwości, że wożenie towarów…

Konkurs Temat Rzeka | głosowanie na Nagrodę Publiczności

30 listopada 2020 r. zakończyliśmy przyjmowanie zdjęć do 2. edycji konkursu fotograficznego „Temat Rzeka”. Do dalszych zmagań konkursowych zakwalifikowano 475 prac, z czego 280 ubiega się o Nagrodę Publiczności. Głosowanie na Nagrodę Publiczności odbywa się na za pośrednictwem portalu Facebook, na stronie Stop drodze wodnej E40.Link do albumu konkursowego: KLIK Nagrodę Publiczności otrzyma zdjęcie, które…