7,6 mld zł na niepotrzebny stopień wodny. Ministerstwo i Wody Polskie dalej chcą budować drogę wodną na Wiśle.

18 stycznia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w której uczestniczyliśmy jako strona społeczna. Posiedzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, ponieważ oprócz posłów i posłanek zasiadających w Komisji byli także posłowie i posłanki spoza Komisji, osoby reprezentujące Ministerstwo Infrastruktury, Wody Polskie, Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) oraz organizacje pozarządowe (OTOP, Fundacja Greenmind, WWF…

Droga wodna E40 – zagrożenie dla różnorodności biologicznej i kluczowych obszarów chronionych

W wyniku budowy drogi wodnej E40 zagrożone będą 193 obszary w Polsce, Białorusi i Ukrainie, objęte ochroną na mocy prawa międzynarodowego. Na 73 obszary droga wodna E40 wpłynie bezpośrednio, niszcząc cenne siedliska i populacje gatunków oraz zaburzając stosunki wodne. Raport międzynarodowej koalicji Ratujmy Polesie (Save Polesia) pokazuje to, co rządzący starają się skrzętnie ukryć.  Skumulowany,…

Wspierajmy Ukrainę, nie białoruski reżim

Polska definitywnie powinna wycofać się z planów budowy drogi wodnej E40 łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym, apeluje Koalicja Ratujmy Rzeki. W końcu lipca Ukraina wypowiedziała umowę z Białorusią o żegludze na śródlądowych drogach wodnych. A w proponowanej przez Komisję Europejską aktualizacji transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T nie ma żadnej z promowanych przez polski rząd dróg wodnych. Koalicja…

Zabierz głos i powstrzymaj katastrofę!

Międzynarodowa droga wodna E40 to planowana inwestycja żeglugowa łącząca Bałtyk z Morzem Czarnym. To przedsięwzięcie o ogromnym obszarze oddziaływania, w sposób destrukcyjny wpływające na złożone ekosystemy rzeczne i mokradłowe, przez które będzie przebiegać. Wisła, Wieprz, Bug, Tyśmienica, a także Pina, Prypeć i Dniepr mogą zostać nieodwracalnie zniszczone. Droga wodna oznacza pogłębianie koryt i prostowanie rzek,…

Ponad 4 lata bez decyzji ws. Siarzewa!

Od ponad 4 lat nie rozpatrzono odwołań organizacji pozarządowych od decyzji środowiskowej na budowę Stopnia Wodnego w Siarzewie. Od 3,5 roku nie wiadomo kto ma podjąć decyzję w sprawie największej inwestycji hydrotechnicznej w kraju, a rzędy przerzucają sprawę jak gorącego kartofla. Zapora w Siarzewie ma być drugą po Włocławku i jedną z kilkunastu zapór zbudowanych…

Stanowisko OTOP ws. budowy stopnia wodnego Siarzewo na Wiśle

Stanowisko Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w sprawie budowy stopnia wodnego Siarzewo na Wiśle Globalne problemy ochrony środowiska Od początku XXI wieku z coraz większą siłą odczuwamy oddziaływanie dwóch wielkich kryzysów – klimatycznego i różnorodności biologicznej. Raporty komisji międzyrządowych IPCC[1] i IPBES[2] (Międzyrządowa Platforma ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemów, działająca pod auspicjami Programu Środowiskowego ONZ)…

Woda w kryzysie. Manifest Koalicji Ratujmy Rzeki

Woda w kryzysie. Manifest Koalicji Ratujmy Rzeki 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody.  Z tej okazji został wysłany 5-punktowy „Manifest Koalicji Ratujmy Rzeki na Światowy Dzień Wody 2022. Woda w kryzysie”. Apel o podjęcie działań zaadresowano do osób kreujących politykę ochrony środowiska i klimatu, zarówno do Premiera jako przedstawiciela rządu i partii rządzącej, jak…

Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030. Mrzonki o budowie drógwodnych czy zręczna manipulacja?

19 stycznia 2022 r. Ministerstwo Infrastruktury zakończyło konsultacje publiczne projektu Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030 (KPŻ). Dokument wskazuje zadania, które w perspektywie krótkookresowej mają na celu – według słów ministerstwa – „przywrócenie niezawodnego i efektywnego transportu wodnego, śródlądowego poprzez inwestycje na Odrzańskiej Drodze Wodnej i na Drodze Wodnej Rzeki Wisły oraz wsparcie dla rozwoju…

„The Guardian” o stopniu wodnym Siarzewo i drodze wodnej E40

Artykuł opublikowany dziś w brytyjskim dzienniku „The Guardian” podkreśla niszczycielskie skutki planowanego na Wiśle nowego stopnia wodnego „Siarzewo”. Polski rząd prze do przodu pomimo ostrzeżeń naukowców i organizacji pozarządowych. Przypomnijmy, około 200 km na północny zachód od Warszawy, nieopodal wsi Siarzewo, planowana jest budowa stopnia wodnego na Wiśle. Inwestycja ma kosztować (wg najnowszych szacunków) około…