Koalicja Save Polesia

Wyróżnienie_Bożena Podlasin_Ptaki wodne na Zalewie Wiślanym_ Wisła (394)

Jakie są nasze cele?

„Save Polesia”  to międzynarodowe partnerstwo sześciu organizacji pozarządowych. Staramy się chronić Polesie dla obywateli Białorusi, Polski, Ukrainy i całej Europy –  teraz i w przyszłości. Jesteśmy przeciwni budowie drogi wodnej E40 i opowiadamy się za rozwojem turystyki przyrodniczej na Polesiu.

Kim jesteśmy?

Frankfurt Zoological Society – Niemcy


Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne (FZS) jest zaangażowane w ochronę obszarów dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej na ostatnich pozostałych obszarach dzikiej przyrody na naszej planecie. Główny nacisk w Europie kładzie się na ochronę dziewiczych siedlisk w krajach bałkańskich, na Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie, jak również na rozwój dzikich terenów w Niemczech. FZS prowadzi również projekt Endangered Landscapes na Polesiu, którego celem jest stworzenie sieci obszarów chronionych, obejmujących prawie 1,4 mln ha ekologicznie funkcjonującego krajobrazu naturalnego w sercu Europy.
www.fzs.org

Bahna – Białoruś

Celem organizacji Bahna jest zapobieganie dalszej degradacji środowiska oraz ochrona siedlisk przyrodniczych i różnorodności biologicznej Białorusi. Bahna koordynuje Białoruski Sojusz Ekologiczny, który prowadzi naszą siostrzaną kampanię – Stop E40, łączącą koalicję 20 organizacji białoruskich, 13 ukraińskich i 9 unijnych.
www.bahna.land
www.stope40.org

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – Polska


OTOP jest polską organizacją partnerską BirdLife International, a jego misją jest ochrona ptaków i ich siedlisk oraz tworzenie i zarządzanie nowymi rezerwatami ptaków. Organizacja prowadzi prace edukacyjne, mające na celu zwiększenie społecznego poparcia dla ochrony przyrody. OTOP jest członkiem polskiej Koalicji Ratujmy Rzeki, łączącej naszą kampanię z ponad 60 organizacjami, naukowcami i działaczami na rzecz ochrony środowiska.
www.otop.org.pl

Narodowe Centrum Ekologiczne – Ukraina

Narodowe Centrum Ekologiczne Ukrainy (NECU) gromadzi ludzi do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska. Wśród członków NECU są naukowcy, dziennikarze, artyści, studenci i inne osoby, które są zaangażowane w ochronę środowiska. NECU dąży do tego, aby kwestie ochrony środowiska były uwzględniane w procesie podejmowania decyzji.
www.necu.org.ua

Ukraińskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – Ukraina

USPB jest ukraińską organizacją partnerską Birdlife International, której misją jest ochrona różnorodności biologicznej Ukrainy poprzez ratowanie ptaków, miejsc i biotopów. Organizacja koncentruje swoje wysiłki na ochronie najbardziej zagrożonych gatunków ptaków i ich kluczowych siedlisk.
www.birdlife.org.ua