Zabierz głos i powstrzymaj katastrofę!

przez OTOP

Międzynarodowa droga wodna E40 to planowana inwestycja żeglugowa łącząca Bałtyk z Morzem Czarnym. To przedsięwzięcie o ogromnym obszarze oddziaływania, w sposób destrukcyjny wpływające na złożone ekosystemy rzeczne i mokradłowe, przez które będzie przebiegać. Wisła, Wieprz, Bug, Tyśmienica, a także Pina, Prypeć i Dniepr mogą zostać nieodwracalnie zniszczone. Droga wodna oznacza pogłębianie koryt i prostowanie rzek, regulację brzegów, budowę stopni wodnych, śluz i innej skomplikowanej i kosztownej infrastruktury. To utrata siedlisk lęgowych ptaków, w tym np. dla zagrożonej wyginięciem wodniczki – najrzadszego wędrownego ptaka śpiewającego w Europie. To tworzenie barier nie do przebycia dla ryb i ssaków. To zwiększenie ryzyka powodziowego i degradacja obszarów chronionych. To katastrofa ekologiczna za nasze, publiczne pieniądze.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, członek Koalicji Ratujmy Rzeki, stanowczo sprzeciwia się budowie drogi wodnej E40. Twój sprzeciw też jest ważny – rzeki głosu nie mają.

Co możesz zrobić?

– podpisz petycję i ocal największe nietknięte dzikie tereny podmokłe kontynentu europejskiego.

https://www.change.org/p/stop-e40-razem-zachowajmy-nasze-rzeki

– spytaj swojego posła lub posłankę, czy ma zamiar interweniować w sprawie drogi wodnej E40?

– zainteresuj tematem dziennikarza lub dziennikarkę – lokalna społeczność może nie mieć świadomości zagrożeń, związanych z tą inwestycją;

– wesprzyj działania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zajmującego się tematem drogi wodnej E40.

Pomóż powstrzymać budowę drogi wodnej E40!