Nowelizacja ustawy ocenowej to zamach na prawa mieszkańców i samorządów!

przez Iga Szewczuk

Nowelizacja ustawy ocenowej to zamach na prawa mieszkańców i samorządów!

Apel ruchów społecznych i organizacji pozarządowych do posłów i posłanek na Sejm RP
Rządowy projekt nowelizacji tzw. ustawy ocenowej, którym zajmuje się Sejm, całkowicie
wykluczy obywateli z procesu planowania inwestycji, które rząd uzna za „strategiczne”. Ustawa
da rządzącym możliwość przeforsowania przedsięwzięć całkowicie poza kontrolą społeczną,
dlatego apelujemy do posłów i posłanek, by stanęli po stronie społeczeństwa i odrzucili
proponowaną nowelizację.

Nowelizacja tzw. ustawy ocenowej (druk sejmowy 3304) to zamach na prawo mieszkańców
i samorządu do współdecydowania o miejscu, w którym żyją
. Doprowadzi do powstania inwestycji,
które obecnie musiałyby zostać poddane pełnej ocenie oddziaływania na środowisko
i skonsultowane ze społeczeństwem. Administracja i państwowe spółki nie radzą sobie
z przestrzeganiem obecnych przepisów, dzięki którym w procesie inwestycyjnym uwzględniany
jest interes społeczny, ochrona środowiska i dóbr kultury. Rząd planuje te przepisy zniszczyć, aby
ułatwić realizację kontrowersyjnych i szkodliwych dla środowiska inwestycji. To również likwidacja
skutecznej ochrony najcenniejszych przyrodniczo obszarów w sieci Natura 2000.

Zmiany, które wprowadza nowelizacja:

 • Zwraca też uwagę skandaliczny tryb wprowadzenia przepisów – choć nowelizacja ustawy była
  poddana publicznym konsultacjom wiosną 2022 r., to kontrowersyjne rozwiązania pojawiły się
  w niej dopiero w marcu 2023 r. Proponowane przepisy ujrzały światło dzienne dopiero w dniu
  przekazania projektu do Sejmu, przez co uniemożliwiono stronie społecznej zapoznanie się z nimi,
  nie mówiąc już o wysłuchaniu ich stanowiska.
 • Kryteria uznania danej inwestycji za „strategiczną” przez rząd będą dowolne i uznaniowe.
 • Specjalny tryb wydawania pozwoleń dla inwestycji „strategicznych” nie przewiduje
  konsultacji z okolicznymi mieszkańcami czy właścicielami gruntów na terenie planowanej
  inwestycji. Zatem warunki inwestycji „strategicznych” nie będą ze społecznościami lokalnymi
  negocjowane, tylko będą im narzucane.
 • Rząd tworzy kolejne pole konfliktu między Polską a UE, gdyż planowane przepisy nie są
  zgodne z prawem unijnym. Regulacje UE dopuszczają odstępstwa od obowiązku
  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa tylko
  w naprawdę wyjątkowych i rzadkich przypadkach. Tymczasem przepisy proponowane przez
  rząd pozwolą na bardzo szerokie, niemal dowolne stosowanie takiego odstępstwa, poza
  jakąkolwiek kontrolą społeczną, co jest sprzeczne z unijną tzw. dyrektywą ocenową. Ponadto
  nowelizacja łamie również unijną tzw. dyrektywę siedliskową, co doprowadzi w Polsce do
  demontażu systemu ochrony przyrody w ramach sieci Natura 2000.
 • Inwestycje „strategiczne” będzie można realizować wbrew woli samorządu i wbrew
  istniejącym miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego. Stanowi to jawny atak
  na władztwo planistyczne gminy.
 • Specjalny tryb wydawania zezwoleń dla inwestycji „strategicznych” nie będzie wymagał
  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa – czyli
  procesu prowadzącego do wydania kluczowego aktu, jakim jest tzw. decyzja środowiskowa
  ustalająca konkretne warunki dla projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji
  przedsięwzięcia, tak aby było ono jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
 • Nowe przepisy obejmą niezwykle szeroki katalog przedsięwzięć, jak choćby (by wymienić
  tylko kilka): budowę dróg, linii kolejowych, lotnisk, stopni wodnych i regulacji rzek, składowisk
  odpadów niebezpiecznych, linii przesyłowych, elektrowni czy kopalni.
  Proponowane przez rząd „usprawnienie procesu inwestycyjnego” ma w istocie polegać na
  pominięciu w procedurze wydawania pozwoleń głosu mieszkańców oraz przyrody, nawet jeśli
  chroniona jest ona siecią Natura 2000.

Zwraca też uwagę skandaliczny tryb wprowadzenia przepisów – choć nowelizacja ustawy była
poddana publicznym konsultacjom wiosną 2022 r., to kontrowersyjne rozwiązania pojawiły się
w niej dopiero w marcu 2023 r. Proponowane przepisy ujrzały światło dzienne dopiero w dniu
przekazania projektu do Sejmu, przez co uniemożliwiono stronie społecznej zapoznanie się z nimi,
nie mówiąc już o wysłuchaniu ich stanowiska.

W związku z powyższym, jako organizacje, które na co dzień zajmują się ochroną środowiska
i interesu społecznego, apelujemy do posłów i posłanek o odrzucenie nowelizacji tzw. ustawy
ocenowej w całości, a do rządu – o ponowne poddanie jej konsultacjom publicznym
i opracowanie z poszanowaniem standardów demokratycznego procesu tworzenia prawa.
Pod apelem podpisały się następujące organizacje:

 1. Akcja Demokracja
 2. Autonomia
 3. Centrum Ochrony Mokradeł
 4. Centrum Praw Kobiet
 5. ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
 6. Compassion in World Farming Polska
 7. Ekowyborca
 8. Fundacja alter eko
 9. Fundacja Aquila
 10. Fundacja Brzeźnca
 11. Fundacja dla Biebrzy
 12. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
 13. Fundacja Dzika Rzeka
 14. Fundacja Frank Bold
 15. Fundacja Greenmind
 16. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
 17. Fundacja Kwietna
 18. Fundacja Łódzki Szlak Kobiet
 19. Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
 20. Fundacja Mondo Cane
 21. Fundacja Nexus
 22. Fundacja Noga w Łapę. Razem idziemy przez świat
 23. Fundacja Psubraty
 24. Fundacja Rozwój TAK – Odkrywki NIE
 25. Fundacja Siedlisko Silesia
 26. Fundacja Szkatułka
 27. Fundacja Szklane Pułapki
 28. Fundacja Wiedzieć Więcej
 29. Fundacja Zielone Swiatło
 30. Future Food 4 Climate
 31. Green REV Institute
 32. Fundacja Greenpeace Polska
 33. Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
 34. Inicjatywa „Nasz Rzecznik”
 35. Jestem na pTAK!
 36. Kampania Na Rzecz Sędziwych Drzew w Polsce – Zdrap Pomarańczowy Znak
 37. Koalicja Klimatyczna
 38. Koalicja Ratujmy Rzeki
 39. Koalicja Żywa Ziemia
 40. NaRencie.pl
 41. Nasza Ziemia Powiśle Dąbrowskie
 42. Natura International Polska
 43. Nauka dla Przyrody
 44. NIEZRZESZONY
 45. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 46. Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze
 47. Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
 48. Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki
 49. Polska Izba Żywności Ekologicznej
 50. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
 51. Polski Klub Ekologiczny w Krakowie, Koło Miejskie w Gliwicach
 52. Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
 53. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 54. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
 55. Sekcja Przyjaciół Raby PZW Raba
 56. Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 57. Stepnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko dla Orłów
 58. Stowarzyszenie „Cała Naprzód”
 59. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”
 60. Stowarzyszenie „NIE dla Spalarni w Inowrocławiu
 61. Stowarzyszenie Akcja Ratunkowa dla Krakowa
 62. Stowarzyszenie Bioregion
 63. Stowarzyszenie Carpatica
 64. Stowarzyszenie Czyste Powietrze (Marszów)
 65. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
 66. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia”
 67. Stowarzyszenie Olszówka
 68. Stowarzyszenie Społeczno – Przyrodnicze M.O.S.T.
 69. Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom
 70. Strajk dla Ziemi – Łódź
 71. Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
 72. Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 73. Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX
 74. Towarzystwo na rzecz Ziemi
 75. Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”
 76. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
 77. Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA
 78. Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt
 79. WWF Polska
 80. Zielone Wiadomości
 81. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć