7,6 mld zł na niepotrzebny stopień wodny. Ministerstwo i Wody Polskie dalej chcą budować drogę wodną na Wiśle.

przez Marek Elas

18 stycznia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w której uczestniczyliśmy jako strona społeczna. Posiedzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, ponieważ oprócz posłów i posłanek zasiadających w Komisji byli także posłowie i posłanki spoza Komisji, osoby reprezentujące Ministerstwo Infrastruktury, Wody Polskie, Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) oraz organizacje pozarządowe (OTOP, Fundacja Greenmind, WWF Polska) 

Dowiedzieliśmy się kilku ciekawych informacji:

  • Planowany stopień wodny Siarzewo, według najnowszych szacunków, ma kosztować już 7,6 mld zł! 20 lat temu koszt szacowano na 1 mld zł, w 2021 roku na 4,5 mld zł. 
  • SW Siarzewo ma służyć międzynarodowej drodze wodnej E40… która nie jest i nie będzie międzynarodowa, ponieważ w związku z sytuacją geopolityczną nie ma możliwości prowadzenia transportu przez Białoruś.

Ponadto posłowie i posłanki usłyszeli powtarzane po raz kolejny nieprawdziwe informacje o wpływie SW Siarzewo na redukcję fali powodziowej, walkę z suszą, retencję, transport. Na udowodnienie tych tez znowu nie przedstawiono rzetelnych danych. Usłyszeliśmy o planowanym wzroście przewozu towarów (ale dane podano tylko dla odcinka od Solca Kujawskiego do Gdańsk, czyli znacznie poniżej planowanej inwestycji), a także o absurdalnym wzmocnieniu połączenia portu w Gdańsku. 

Ważnym tematem poruszanym przez posłów, posłanki oraz i stronę społeczną był dostęp do informacji publicznej. Wody Polskie od lat nie udostępniają ani organizacjom pozarządowym ani posłom i posłankom na Sejm RP dokumentów i analiz wykonanych za publiczne pieniądze. Mimo wielokrotnych ponagleń, w dalszym ciągu informacje, na podstawie których planowane jest wydatkowanie prawie 8 mld zł nie są publicznie dostępne.

Przypomnijmy:

W związku z posiedzeniem Komisji przedstawiciele i przedstawicielki Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR) przygotowali dokument wypunktowuje największe absurdy planowanej inwestycji w Stopień Wodny Siarzewo.