Uratuj Polesie i Wisłę! Podpisz petycję przeciwko drodze wodnej E40!

przez Marek Elas

Dzięki międzynarodowemu zaangażowaniu udało się zebrać już ponad 95 tysięcy podpisów pod petycją przeciwko drodze wodnej E40. 

Podpisz petycję!

Sprzeciwiamy się niszczeniu Polesia, największego obszaru wodnobłotnego Europy, rozciągającego na obszarze Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji, ale przede wszystkim coraz bardziej zaawansowanym planom regulacji Wisły, w tym budowie stopnia wodnego w Siarzewie.

Domagamy się całkowitego porzucenia pomysłu budowy drogi wodnej E40, która będzie miała negatywny wpływ na prawie 200 obszarów chronionych prawem międzynarodowym(!), zablokowania funduszy unijnych na tę inwestycję oraz ochrony Polesia oraz pozostałych rzek, przede wszystkim Wisły.

Presja na budowę stopnia wodnego w Siarzewie nie ustaje. Szacowany koszt inwestycji wzrósł do 7,5 mld zł. Ministerstwo Infrastruktury i Wody Polskie planują rozpisanie przetargu w modelu zaprojektuj i wybuduj. 

Od ponad 5 lat nie ma decyzji dotyczącej odwołań organizacji pozarządowych ws. decyzji środowiskowej na SW Siarzewo. Oznacza to, że planuje się podpisać zobowiązanie na 7,5 mld zł przed zgromadzeniem niezbędnych decyzji.

Budowa kolejnego stopnia wodnego na Wiśle nie ma sensu ekonomicznego i jest niszczycielska dla przyrody. Jednak w przypadku podpisania umowy w modelu zaprojektuj i wybuduj, jej zerwanie będzie oznaczać konieczność wypłacenia wielomilionowych odszkodowań. Jest to zatem działanie metodą faktów dokonanych.

Podpisz petycję w obronie Polesia i Wisły!