5 lat oczekiwania na decyzję w sprawie odwołań od decyzji środowiskowej na budowę stopnia wodnego Siarzewo na Wiśle.

Czekamy już 5 lat! Wciąż brak decyzji środowiskowej dla SW Siarzewo Stopień wodny Siarzewo ma być częścią międzynarodowej drogi wodnej E40, która ma połączyć Bałtyk z Morzem Czarnym – przez Polskę, Białoruś(!) i Ukrainę. Co oczywiste, w obecnej sytuacji geopolitycznej, taka inwestycja nie ma najmniejszej racji bytu. Jednak nie przeszkadza to Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody…

Uratuj Polesie i Wisłę! Podpisz petycję przeciwko drodze wodnej E40!

Dzięki międzynarodowemu zaangażowaniu udało się zebrać już ponad 95 tysięcy podpisów pod petycją przeciwko drodze wodnej E40.  Podpisz petycję! Sprzeciwiamy się niszczeniu Polesia, największego obszaru wodnobłotnego Europy, rozciągającego na obszarze Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji, ale przede wszystkim coraz bardziej zaawansowanym planom regulacji Wisły, w tym budowie stopnia wodnego w Siarzewie. Domagamy się całkowitego porzucenia…

7,6 mld zł na niepotrzebny stopień wodny. Ministerstwo i Wody Polskie dalej chcą budować drogę wodną na Wiśle.

18 stycznia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w której uczestniczyliśmy jako strona społeczna. Posiedzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, ponieważ oprócz posłów i posłanek zasiadających w Komisji byli także posłowie i posłanki spoza Komisji, osoby reprezentujące Ministerstwo Infrastruktury, Wody Polskie, Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) oraz organizacje pozarządowe (OTOP, Fundacja Greenmind, WWF…

Droga wodna E40 – zagrożenie dla różnorodności biologicznej i kluczowych obszarów chronionych

W wyniku budowy drogi wodnej E40 zagrożone będą 193 obszary w Polsce, Białorusi i Ukrainie, objęte ochroną na mocy prawa międzynarodowego. Na 73 obszary droga wodna E40 wpłynie bezpośrednio, niszcząc cenne siedliska i populacje gatunków oraz zaburzając stosunki wodne. Raport międzynarodowej koalicji Ratujmy Polesie (Save Polesia) pokazuje to, co rządzący starają się skrzętnie ukryć.  Skumulowany,…

Wspierajmy Ukrainę, nie białoruski reżim

Polska definitywnie powinna wycofać się z planów budowy drogi wodnej E40 łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym, apeluje Koalicja Ratujmy Rzeki. W końcu lipca Ukraina wypowiedziała umowę z Białorusią o żegludze na śródlądowych drogach wodnych. A w proponowanej przez Komisję Europejską aktualizacji transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T nie ma żadnej z promowanych przez polski rząd dróg wodnych. Koalicja…

Ponad 4 lata bez decyzji ws. Siarzewa!

Od ponad 4 lat nie rozpatrzono odwołań organizacji pozarządowych od decyzji środowiskowej na budowę Stopnia Wodnego w Siarzewie. Od 3,5 roku nie wiadomo kto ma podjąć decyzję w sprawie największej inwestycji hydrotechnicznej w kraju, a rzędy przerzucają sprawę jak gorącego kartofla. Zapora w Siarzewie ma być drugą po Włocławku i jedną z kilkunastu zapór zbudowanych…

Stanowisko OTOP ws. budowy stopnia wodnego Siarzewo na Wiśle

Stanowisko Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w sprawie budowy stopnia wodnego Siarzewo na Wiśle Globalne problemy ochrony środowiska Od początku XXI wieku z coraz większą siłą odczuwamy oddziaływanie dwóch wielkich kryzysów – klimatycznego i różnorodności biologicznej. Raporty komisji międzyrządowych IPCC[1] i IPBES[2] (Międzyrządowa Platforma ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemów, działająca pod auspicjami Programu Środowiskowego ONZ)…