Bug – ostatnia dzika rzeka | prace konkursowe dzieci

przez Małgorzata Górska

Kształtowanie w młodych ludziach miłości do przyrody, wrażliwości na jej piękno oraz świadomości ekologicznej – to jedna z najlepszych rzeczy, jakie możemy zrobić dla świata oraz dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dlatego nasze zielone serca tak bardzo radują się z wszelkich przejawów dziecięcej wrażliwości przyrodniczej i z działań dorosłych, budujących w podopiecznych głęboką troskę o naturę.

Oddajemy zatem głos pani Annie Szczerbik i pani Ewelinie Kapicy-Policha, wspaniałym nauczycielkom ze szkoły w Hostynnem Kolonii na Lubelszczyźnie, które zorganizowały konkurs, poświęcony Bugowi – rzece, której grozi zagłada w związku z planowanym powstaniem drogi wodnej E40.

***

Gdybyśmy wśród polskich rzek ogłosili konkurs piękności, Bug z dużą pewnością miałby ogromne szanse na wygraną. Bug – jedna z ostatnich dzikich rzek w Polsce, to niezaprzeczalnie ewenement na skalę europejską. To również nasze rzeczne dziedzictwo, o którym trzeba mówić i o które trzeba dbać.

Źródło Bugu znajduje się na Ukrainie, w miejscowości Werhobuż, a w Polsce rzeka ta ma swój początek na Lubelszczyźnie. Tu także, w Publicznej Szkole Podstawowej im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK w Hostynnem Kolonii, narodził się pomysł organizacji konkursu dla młodzieży pod tytułem „Bug – ostatnia dzika rzeka…”. Organizatorami konkursu były nauczycielki: Pani Ewelina Kapica-Policha oraz Anna Szczerbik we współpracy z Kołem nr 20 Polskiego Związku Wędkarskiego w Werbkowicach. Tematem konkursu była graniczna rzeka Bug i jej naturalne, omal nienaruszone naturalne piękno. Była to już kolejna akcja, tuż po organizacji zajęć Szkółki Wędkarskiej, która miała na celu edukację ekologiczną młodego pokolenia. Myśl, jaką staraliśmy się przekazać uczniom to fakt, że dzika rzeka, wbrew pozorom, może służyć ludziom. Kraje takie jak Francja czy Włochy doskonale już o tym wiedzą i rzeki poddają procesom renaturyzacji, czyli przywracaniu środowisku rzecznemu stanu w miarę najbardziej naturalnego. Naturalna rzeka bowiem osłabia skutki suszy, zapewnia wyższy poziom wód gruntowych, a więc rolnictwo ma niższe koszty uprawy roślin i hodowli zwierząt. Bug ma zaś jeszcze szansę być ocalonym od nadmiernej ingerencji człowieka, a uczyć trzeba o tym już od najmłodszych lat.

Inspirację dla uczestników konkursu stanowić miała prezentacja zdjęć z odcinka rzeki Bug znajdującego się na Lubelszczyźnie: https://sway.office.com/k3HZbT7AM5s3py3M?ref=Link.

Konkurs zachęcał do przedstawienia majestatu tej dzikiej rzeki w różnych porach roku, widzianej oczami dziecka i miał na celu kształtowanie wrażliwości ekologicznej młodego pokolenia. Ze względu na utrudnienia, jakie przyniosła pandemia, przygotowano szereg informacji na stronie internetowej szkoły, w tym prezentację multimedialną, dzięki której uczniowie mogli zgłębić swoją wiedzę na temat rzeki Bug. Można zobaczyć je tu: http://sphostynne.superszkolna.pl/wiadomosci/412498/bug–ostatnia-dzika-rzeka—konkurs

Takie działania pozwoliły na promocję obszarów otaczających Bug jako miejsc przyrodniczo cennych, a także atrakcyjnych turystycznie. W konkursie napłynęło mnóstwo prac, wszystkie wraz z Kołem nr 20  PZW Werbkowice  nagrodziliśmy atrakcyjnymi upominkami.