„The Guardian” o stopniu wodnym Siarzewo i drodze wodnej E40

Artykuł opublikowany dziś w brytyjskim dzienniku „The Guardian” podkreśla niszczycielskie skutki planowanego na Wiśle nowego stopnia wodnego „Siarzewo”. Polski rząd prze do przodu pomimo ostrzeżeń naukowców i organizacji pozarządowych. Przypomnijmy, około 200 km na północny zachód od Warszawy, nieopodal wsi Siarzewo, planowana jest budowa stopnia wodnego na Wiśle. Inwestycja ma kosztować (wg najnowszych szacunków) około…

Eksperci: Polesie ma ogromny potencjał dla rozwoju turystyki przyrodniczej

Polesie ma ogromny potencjał dla rozwoju zrównoważonej turystyki opartej o wysokie walory przyrodnicze tego regionu – wskazują autorzy eksperckiego opracowania. Przeprowadzili oni analizę dostępnych dokumentów dotyczących sytuacji w tym regionie i przygotowali „mapę drogową”  rozwoju turystyki przyrodniczej na Polesiu. Główne wnioski: Turystyka oparta o walory przyrodnicze Polesia, jeśli będzie prawidłowo rozwijana, ma olbrzymi potencjał dla…

Bug – ostatnia dzika rzeka | prace konkursowe dzieci

Kształtowanie w młodych ludziach miłości do przyrody, wrażliwości na jej piękno oraz świadomości ekologicznej – to jedna z najlepszych rzeczy, jakie możemy zrobić dla świata oraz dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dlatego nasze zielone serca tak bardzo radują się z wszelkich przejawów dziecięcej wrażliwości przyrodniczej i z działań dorosłych, budujących w podopiecznych głęboką troskę o…