Eksperci: Polesie ma ogromny potencjał dla rozwoju turystyki przyrodniczej

przez Małgorzata Górska

Polesie ma ogromny potencjał dla rozwoju zrównoważonej turystyki opartej o wysokie walory przyrodnicze tego regionu – wskazują autorzy eksperckiego opracowania. Przeprowadzili oni analizę dostępnych dokumentów dotyczących sytuacji w tym regionie i przygotowali „mapę drogową”  rozwoju turystyki przyrodniczej na Polesiu.

Główne wnioski:

  • Turystyka oparta o walory przyrodnicze Polesia, jeśli będzie prawidłowo rozwijana, ma olbrzymi potencjał dla rozwoju zrównoważonej turystyki, o niskim oddziaływaniu na środowisko i dużych korzyściach dla regionu.
  • Doświadczeni turyści, rodziny oraz młodzież, zostali zidentyfikowani jako kluczowe grupy turystów, które byłyby najbardziej zainteresowane taką ofertą.
  • Inwestowanie w rozwój turystyki przyrodnicze,  jest najlepszą metodą zwiększenia liczby osób odwiedzających Polesie, wymaga jednak współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.
  • Rozwój międzynarodowej śródlądowej drogi wodnej E40 stoi w sprzeczności z możliwościami jakie daje turystyka przyrodnicza na Polesiu.
  • Region powinien być promowany jako “Amazonia Europy”.
  • Różnorodne możliwości wsparcia finansowego pomogłyby uczynić Polesie atrakcyjną i popularną destynacją dla turystyki przyrodniczej.

Olbrzymi potencjał turystyczny

Polesie to region charakteryzujący się unikalnymi krajobrazami naturalnymi, zachwycającymi rozlewiskami, bogactwem dziedzictwa kulturowego i żywymi tradycjami oraz przebogatą różnorodnością biologicznej. To najrozleglejszy obszar dzikich mokradeł w Europie z wielkim potencjałem turystycznym.

„Turystyka może pomóc temu regionowi osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, jeśli będzie prawidłowo rozwijana. Stworzy liczne źródła utrzymania dla lokalnej społeczności i pokaże jak to ważne, by zachować Polesie w naturalnym stanie” – mówi Aivar Ruukel, główny autor ekspertyzy i członek zarządu Światowej Sieci Ekoturystyki.

Niestety, rozwój międzynarodowej śródlądowej drogi wodnej E40 stoi całkowicie w sprzeczności z możliwościami jakie daje turystyka przyrodnicza.

“Jesteśmy przekonani, że budowa drogi wodnej E40 poważnie uniemożliwi rozwój turystyki przyrodniczej. Może też ona spowodować, że do regionu masowo napłyną inne przypadkowe osoby, co spowoduje jego “zadeptanie” i degradację, a to nie pozwoli na rozwój zrównoważonej turystyki wodnej wykorzystującej małe łodzie turystyczne i kajaki” – komentuje Valeria Klitsounova, prezeska Białoruskiego Związku Agro- i Ekoturystyki  „Odpoczynek na wsi”.

Aktualnie turystyka w regionie Polesia jest dość słabo rozwinięta. Bazuje ona na agroturystyce i “turystyce nuklearej” związanej z miejscem katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Jednak eksperci uważają, że Polesie posiada ogromny potencjał, aby stać się celem wyjazdów turystyki przyrodniczej z najwyższej pułki. Znajdują się tam liczne obszary chronione, takie jak np. rezerwat Środkowa Prypeć, gdzie można się wybrać na wędrówkę, spływ kajakowy, obserwacje ptaków czy tak ikonicznych ssaków jak żubry, wilki i rysie. Szczególnie spektakularne są rozlewiska wód Prypeci oraz szczera gościnność mieszkańców wobec turystów zainteresowanych ich kulturą i tradycjami.

Zainspiruj się Polesiem >>> 

Mapa drogowa „jak zachęcić turystów”

Turystyka przygodowa i przyrodnicza są aktualnie przyczyną jednej piątej wszystkich podróży międzynarodowych. Wzrasta popyt na miejsca takie jak Polesie: “z dala od głównego szlaku” i oferujące możliwość autentycznego obcowania z dziedzictwem danego miejsca. Eksperci zidentyfikowali znaczący potencjał na zachęcenie jeszcze większej liczby turystów pragnących kontaktu z przyrodą Polesia, szczególnie wśród doświadczonych podróżników, rodzin i młodych osób.  

Aktualnie możliwości finansowania ochrony przyrody są ograniczone, istniejąca infrastruktura turystyczna w złej kondycji, a informacja turystyczna słabo rozwinięta. Zainwestowanie w rozwój turystyki przyrodniczej na Polesiu pozwoliłoby na rozkwit lokalnych usług turystycznych. Wg. autorów opracowania wymaga to współpracy wielu partnerów, a także musi być oparte o wspólnie wypracowaną strategię zrównoważonego rozwoju turystyki, w tym określającą strefy dostępne dla turystyki i działania marketingowe. Dodatkowo, potrzebna jest silna i atrakcyjna marka, jak na przykład „Amazonia Europy”, która wyróżni Polesie od innych miejsc, gdzie już kwitnie turystyka przyrodnicza.

Dodatkowe informacje: