Decyzja odnośnie Siarzewa uchylona!

przez OTOP

Minister Klimatu i Środowiska uchylił w całości decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla przedsięwzięcia pt. „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka – realizowanego w wariancie Siarzewo”.

Organizacje pozarządowe, skupione w Koalicji Ratujmy Rzeki[1], które od wielu lat apelowały o odrzucenie DUŚ, z zadowoleniem przyjmują decyzję Ministra Kurtyki, podjętą wbrew politycznym naciskom. Decyzja oparta na danych naukowych i uwzględniająca uwarunkowania prawne, daje szansę na trwałe rozwiązanie problemu starzejącego się stopnia Włocławek.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Fundacja Greenmind i Fundacja WWF Polska wyrażają nadzieję, że będzie to oznaczać również wycofanie się z nieuzasadnionych ekonomicznie, społecznie i środowiskowo, przestarzałych planów kanalizacji Wisły na potrzeby drogi wodnej E40. Środki publiczne powinny zostać w końcu przeznaczone na wyłączenie z eksploatacji stopnia Włocławek, którego koszty środowiskowe i koszty funkcjonowania rosną i będą rosły stale obciążając portfele podatników.

Dalsze kroki w sprawie organizacje uzależniają od wyników analizy uzasadnienia decyzji Ministra.

Więcej informacji:
decyzja Ministra Klimatu i Środowiska: 
https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/dostep_do_informacji/Decyzja_uchylajaca_decyzje_RDOS_w_Bydgoszczy_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_dla_przedsiewziecia_Budowa_stopnia_wodnego_na_Wisle_ponizej_Wloclawka___realizowanego_w_wariancie_Siarzewo.pdf
e-mail: StopE40@otop.org.pl
www.drogawodnaE40.pl
http://www.ratujmyrzeki.pl/246-socrealistyczne-monstrum-znow-zagraza-wisle
https://straznicy.wwf.pl/7xnie-dla-siarzewa/


[1] Od DUŚ w 2018 roku odwołały się m.in.: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Fundacja Greenmind, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Towarzystwo Przyrodnicze Alauda, Klub Przyrodników, Fundacja WWF Polska